Det svåra är inte att hålla ett utvecklingssamtal, gå en utbildning eller att ha visioner om förändring - det svåra är att åstadkomma allt det man förutsatte sig att göra.