Varför Goalkeeper?

Det svåra är inte att hålla ett utvecklingssamtal, gå en utbildning eller att ha visioner om förändring. Nej, det svåra är att åstadkomma allt det man förutsatte sig att göra och förändra, samt att vara uthållig så att resultatet faktiskt blir varaktigt och inte glöms bort i vardagen.

Det är här som Goalkeeper kommer in. Vår app är designad att stötta användaren och chefen i alla stadier av en förändringsresa. Genom att mäta och följa uppsatta mål över tid kan både ledare och medarbetare fälja utvecklingen och på så sätt lättare nå målen. Genom Goalkeepers administrationsgränssnitt får coachen och chefer en överblick av samtliga deltagares progress och i medarbetarens app syns den egna framgången.

Beroende på hur målen följs agerar appen olika. Om framstegen inte riktigt når upp till målsättningen hjälper appen till med påminnelser och pepp direkt i användarens smartphone (iPhone eller Android). Om framstegen matchar eller överstiger de uppsatta målen blir appen ”tystare”.

Hur fungerar det i praktiken?

Goalkeeper-appen är gratis att ladda ned. För att använda appen krävs ett konto som skapas i administrationsgränssnittet, där hanteras licenser, användare, grupper m.m. I administrationsgränssnittet skapar coacher också mål för sina grupper eller enskilda individer, målen visas sedan i deltagarens app. Deltagarna kan även skapa egna mål direkt i appen.